آموزه های حقوقی

ویدئو وکیل


مجموعه ویدئو های آموزشی شهروند حقوقیمرداد ۲۲, ۱۳۹۷

آیین دادرسی رسیدگی به دعاوی تقسیم اموال مشترک غیر منقول از طریق دادگاه

آیین دادرسی رسیدگی به دعاوی تقسیم اموال مشترک غیر منقول […]
مرداد ۲۱, ۱۳۹۷

شرایط صحت تقسیم مال مشترک

شرایط صحت تقسیم مال مشترک ۱- وجود مال مشاعی که […]
مرداد ۲۰, ۱۳۹۷

تقسیم مال مشترک

تقسیم مال مشترک ۱-تقسیم مال مشترک با تراضی تقسیم کردن […]
مرداد ۱۶, ۱۳۹۷

دعوای تخلیه عین مستاجره به لحاظ تخلف از شرط قرارداد اجاره

از دیگر مواردی که موجب تخلیه اماکن مسکونی و تجاری […]
مرداد ۱۶, ۱۳۹۷

دعوای تخلیه عین مستاجره به لحاظ تغییر شکل و احداث بناء

دعوای تخلیه عین مستاجره به لحاظ تغییر شکل یکی از […]
مرداد ۱۵, ۱۳۹۷

دعوی تخلیه به لحاظ انقضاء مدت اجاره

از جمله دعاوی دیگری که بین موجر و مستاجر مطرح […]
مرداد ۱۵, ۱۳۹۷

دعوای تخلیه به لحاظ انتقال مال مورد اجاره به غیر

از دیگر موارد تخلیه اماکن تجاری و مال کسب ، […]
مرداد ۱۳, ۱۳۹۷

دعوای الزام به تغییرات اساسی از سوی مستاجر و دعوای تخلیه به لحاظ احتیاج شخصی از سوی موجر

۱- دعوای الزام به تعمیرات اساسی از سوی مستاجر از […]
مرداد ۱۰, ۱۳۹۷

قرارداد اجاره

اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر،در برابر عوضی […]
مرداد ۱۰, ۱۳۹۷

سرقفلی و حق کسبه و پیشه

سرقفلی در فارسی به حقی که بازرگان و کاسب نسبت […]
مرداد ۹, ۱۳۹۷

دعاوی مربو به قرارداد اجاره

دعاوی مربوط به قرارداد اجاره در دعاوی تخلیه و فسخ […]
مرداد ۸, ۱۳۹۷

موارد توقیف عملیات اجرائی پرونده ها در دادگاه

تعریف: توقیف در لغت به معنی بازداشتن و بازداشت است […]
مرداد ۸, ۱۳۹۷

دادخواست تأمین خواسته بابت چک وعده دار

در مواردی که سررسید چک حال می شود شکی نیست […]
مرداد ۷, ۱۳۹۷

تأمین خواسته

در دعاوی حقوقی و برخی پرونده های کیفری برای اینکه […]
مرداد ۷, ۱۳۹۷

انواع اسناد تجاری

برات برات نوشته ای است که به موجب آن شخص […]
تیر ۳۰, ۱۳۹۷

برخی دیگر از مصادیق دعاوی غیر مالی

برخی دیگر از مصادیق دعاوی غیر مالی دعوای تولیت – […]
تیر ۳۰, ۱۳۹۷

مصادیق دعاوی غیر مالی

دعاوی غیر مالی مربوط به امور حسبی نصب قیم – […]
تیر ۲۷, ۱۳۹۷

مصادیق دعاوی مالی

نمونه هایی از دعاوی مالی ۱ – دعوی مطالبه طلب […]
تیر ۲۷, ۱۳۹۷

دعاوی مالی و غیر مالی

دعاوی مالی و غیر مالی را می توان با توجه […]
تیر ۲۶, ۱۳۹۷

دعاوی مربوط به تخلفات اداری

در هر شکایت اداری وقوع تخلف اداری امری اجتناب ناپذیر […]
رفتن به نوارابزار