جلسات دادگاه داعشی ها از فردا به صورت غیرعلنی

به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)
در این جلسه کیفرخواست صادر شده برای متهمان از سوی نماینده دادستان تهران قرائت شد و به متهمان تفهیم اتهام شد.

قرار است از فردا جلسات رسیدگی به اتهامات متهمین این پرونده آغاز شود و متهمان از خود در دادگاه دفاع کنند.

این در حالی است که با نظر قاضی صلواتی رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران قرار است جلسات دادگاه به صورت غیرعلنی برگزار شود.

رفتن به نوارابزار