پرینت کارت، محل رفع نقص کارت و زمان‌ برگزاری آزمون کارآموزی وکالت ۱۳۹۶

اطلاعیه سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ کشور درباره‌ تاریخ پرینت کارت، محل رفع نقص کارت و زمان‌ برگزاری آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران سال ۱۳۹۶

با‌ آرزوی‌ توفیق‌ برای‌ داوطلبان آزمون‌ ‌کارآموزی وکالت سال ۱۳۹۶، بدین‌ وسیله‌ به‌ اطلاع‌ می‌رساند آزمون در صبح روز جمعه مورخ ۹۶/۰۹/۰۳ در ۲۵ شهرستان برگزار خواهد شد…

 با‌ آرزوی‌ توفیق‌ برای‌ داوطلبان آزمون‌ ‌کارآموزی وکالت سال ۱۳۹۶، بدین‌ وسیله‌ به‌ اطلاع‌ می‌رساند آزمون در صبح روز جمعه مورخ ۹۶/۰۹/۰۳ در ۲۵ شهرستان برگزار خواهد شد. کارت شرکت در آزمون برای کلیه داوطلبان از روز سه شنبه مورخ ۹۶/۰۸/۳۰براساس‌ مندرجات‌ بند «الف‌» این‌ اطلاعیه‌ بر روی پايگاه اطلاع‌رساني سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org قرار می‌گیرد و داوطلبان پس از پرینت کارت شرکت در آزمون، در صورت وجود نقص احتمالی مي‌بايستي مطابق بند «ب» و «ج» این اطلاعیه به حوزه‌های رفع نقص مندرج در جدول ذيل اين اطلاعيه مراجعه نمایند.

الف – نحوه و زمان تهيه پرينت کارت شرکت در آزمون 

کليه داوطلبان از روز سه‌شنبه مورخ ۹۶/۰۸/۳۰ براي مشاهده و تهيه پرينت کارت شرکت در آزمون بايد به پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان به آدرس فوق مراجعه و با وارد نمودن اطلاعات درخواستي يک نسخه پرينت از کارت شرکت در آزمون تهيه نموده و براساس زمان، تاريخ و آدرس تعيين شده بر روي کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحاني مربوط مراجعه نمايند. بديهي است براي شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرينت کارت شرکت در آزمون و هم چنين اصل کارت ملي و يا اصل شناسنامه عکسدار و ارائه آن الزامي است. ضمناً متذکر مي‌شود که تهيه کارت منحصراً به روش فوق امکان‌پذير مي‌باشد.

ب – آدرس و محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون 

آدرس و محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون کليه داوطلبان به شرح جدول مندرج در ذيل اين اطلاعيه مي باشد.

ج- داوطلبان چنانچه درخصوص مندرجات کارت شرکت در آزمون مغايرتي مشاهده نمودند، لازم است به شرح زير اقدام نمايند. 

۱- با توجه به اطلاعات مندرج بر روي کارت شرکت در آزمون، چنانچه مغايرتي در اطلاعات مندرج در بندهاي ۱ ،۲ ،۳ ،۴، ۹ و ۱۰ (نام خانوادگي – نام، تاريخ تولد، شماره شناسنامه، کدملي، تاريخ فارغ التحصيلي، عنوان رشته تحصيلي) کارت شرکت در آزمون وجود دارد لازم است براي اصلاح مورد يا موارد مذکور در قسمت ويرايش اطلاعات حداکثر تا تاريخ ۹۶/۰۹/۰۳ منحصراً به پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان مراجعه و از آن طريق نسبت به اصلاح موارد اقدام نمائید و در صورتي که نسبت به موارد مشروح ذيل معترض مي‌باشید ضروري است در روزهاي چهارشنبه مورخ ۹۶/۰۹/۰۱ و يا پنجشنبه ۹۶/۰۹/۰۲ از ساعت ۸:۳۰ الي ۱۲:۰۰ و ۱۴:۰۰ الي ۱۷:۰۰ براساس جدول مندرج در ذيل اين اطلاعيه به نماينده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص مراجعه نمائيد.

۱-۱ – چنانچه نسبت به بندهاي ۵ و ۶ (جنس و معلوليت) معترض هستند.

تبصره: درخصوص بند ۶ (معلوليت) چنانچه داوطلبي خواستار اعمال بند فوق مي‌باشد، لازم است فرم مخصوص معلوليت را روز قبل از برگزاري آزمون تحويل باجه رفع نقص نمايد تا اقدامات لازم در اين خصوص بعمل آيد. در غير اينصورت هيچگونه تقاضايي قابل پذيرش نمي‌باشد.

۲-۱- چنانچه مغايرتي در اطلاعات مندرج در بند ۷ (سهميه ثبت‌نامي) کارت شرکت در آزمون شما وجود دارد (ارگانهاي بنياد شهيد و امور ايثارگران، ستاد کل نيروهاي مسلح – سپاه پاسداران و وزارت جهاد کشاورزي) جهت اعلام مغايرتحداکثر تا تاريخ ۹۶/۰۹/۰۳ منحصراً به پايگاه اطلاع رساني اين سازمان (قسمت ويرايش اطلاعات) مراجعه و نسبت به اصلاح موارد اقدام نمایند تا در صورت تأييد سهميه توسط ارگان مربوط، سهميه مورد نظر براي آنان اعمال گردد، در غيراينصورت با سهميه آزاد گزينش خواهند شد و هيچگونه اعتراضی قابل قبول نمي‌باشد.

تذکر مهم: داوطلباني که در زمان ثبت نام متقاضي استفاده از سهميه بوده اند و سهميه انان از طرف ارگان مربوطه مورد تأييد قرار نگرفته است ضرورت دارد پس از مراجعه به قسمت ويرايش اطلاعات و اصلاح سهميه، عدم تأييد سهميه خود را از ارگان ذيربط پيگيري نمايند.

۳-۱- چنانچه کارت شرکت در آزمون شما فاقد عکس مي باشد و يا چنانچه عکس روي کارت داراي اشکالاتي از جمله، فاقد مهر بودن عکس، واضح نبودن عکس و … مي‌باشد و يا چنانچه موفق به تهيه پرينت کارت شرکت در آزمون نشده ايد ضروري است در روزهاي چهارشنبه مورخ ۹۶/۰۹/۰۱ و يا پنجشنبه ۹۶/۰۹/۰۲ از ساعت ۸:۳۰ الي ۱۲:۰۰ و ۱۴:۰۰ الي ۱۷:۰۰ با همراه داشتن ۲ قطعه عکس ۴ × ۳ و کارت ملي يا شناسنامه عکسدار شخصاً به باجه رفع نقص حوزه مربوطه (براساس جدول شماره يک) مراجعه نمايند و موضوع را دنبال نموده تا مشکل برطرف گردد. بديهي است هرگونه مراجعه در اين خصوص در روز آزمون قابل پذيرش نخواهد بود و با افراد خاطي مطابق مقررات مربوط رفتار خواهد شد.

۴-۱- چنانچه شماره داوطلب شما چه به صورت عددي و يا به صورت حروف ناخوانا مي‌باشد، لازم است به باجه رفع نقص حوزه ذيربط مراجعه نمايید.

د- تذکرهاي مهم 

۱- همزمان با قرار گرفتن کارت شرکت در آزمون بر روي پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان بمنظور آگاهي بيشتر داوطلبان از ضوابط آزمون، برگ راهنماي شرکت در آزمون نيز بر روي پايگاه اطلاع‌رساني مذکور قرار داده مي‌شود که لازم است هر داوطلب با مطالعه دقيق آن براي حضور در جلسه آزمون و پاسخگويي به سوالات اقدام نمايد. در صورت ضرورت داوطلبان مي توانند از آن پرينت تهيه نمايند.

۲- در زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرينت کارت شرکت در آزمون‌، اصل کارت ملي و يا اصل شناسنامه عکسدار الزامي است.

۳- هر داوطلب براي حضور در جلسه آزمون بايد علاوه بر پرينت کارت شرکت در آزمون، اصل کارت ملي و يا اصل شناسنامه عکسدار، چند مداد سياه نرم پررنگ، مداد تراش، مداد پاکن و يک سنجاق و يا سوزن به همراه داشته باشد.

۴- درهاي ورودي ِحوزه هاي امتحاني راس ساعت ۸:۰۰ (هشت صبح) بسته خواهد شد و لذا به داوطلبان توصيه مي‌شود قبل از بسته شدن درهاي ورودي در جلسه آزمون حاضر باشند. شروع فرآيند برگزاري آزمون راس ساعت ۸:۳۰ (هشت و سي دقيقه صبح) خواهد بود. لذا از ورود داوطلبان پس از بسته شدن درِ سالنهاي امتحاني به حوزه آزمون ممانعت بعمل خواهد آمد.

۵- داوطلبان بايد از آوردن وسايل اضافي از جمله کيف دستي، ساک دستي، پيجر، تلفن همراه، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند، بي‌سيم، جزوه، کتاب، هرگونه نُت و يادداشت و نظاير آن و همچنين وسايل شخصي به جلسه آزمون اکيداً خودداري نمايند.

۶- خارج نمودن ملزومات آزمون (پاسخنامه، کارت شرکت در آزمون و يا دفترچه سوالات) از جلسه آزمون تخلف محسوب مي‌شود و با داوطلباني که اقدام به اين تخلف نمايند طبق ضوابط رفتار خواهد شد.

۷- مخدوش نمودن و پاره نمودن پاسخنامه، عدم ارائه پاسخنامه در زمان مقرر و تعلل در ارائه مدارک امتحاني، به همراه داشتن هر گونه وسايل الکترونيکي و ارتباطي حتي بصورت خاموش (از قبيل پيجر، تلفن همراه، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند، بي‌سيم و ..)، جزوه، کتاب، هر گونه نُت و يادداشت و نظاير آن ماهیتاً از مصادیق تخلّف و تقلّب محسوب مي گردد و با داوطلبان متخلّف برابر با قانون رسيدگي به تخلفات و جرائم در آزمونهاي سراسري رسيدگي و برخورد خواهد شد.

۸- با توجه به اينکه سازمان سنجش آموزش کشور در جهت بهبود و ارتقاء کيفي حوزه هاي برگزاري آزمون، نياز به نظرات شما به عنوان معتبرترين منبع اخذ داده و اطلاعات براي ارزيابي حوزه ها دارد، خواهشمند است نسبت به تکميل نمودن پرسشنامه ارزيابي حوزه امتحاني خود در اين آزمون از تاريخ ۳/۹/۹۶ لغايت ۸/۹/۹۶ بصورت اينترنتي از طريق پايگاه اطلاع رساني اين سازمان اقدام نمائيد.

جدول‌ استان و شهرستان محل برگزاري و نشاني باجه‌هاي رفع نقص احتمالي کارتهاي شرکت درآزمون پذيرش متقاضيان پروانه کارآموزي وکالت کانونهاي وکلاي دادگستري ايران سال ۱۳۹۶

رفتن به نوارابزار